Istihara nije namaz želja, nego namaz u kojem tražimo od Allaha da nas uputi na ono što je najbolje za nas

‘Kada neko od vas bude htjeo nešto uraditi, neka klanja dva neobavezna rekata, a zatim kaže: ‘Allahumme inni estehiruke bi ‘ilmike, ve estakdiruke bi kudretike, ve es’eluke min fadlikel-‘azimi. Fe inneke takdiru ve la akdiru, ve ta‘lemu ve la a‘lemu ve ente ‘allamul-gujubi. Allahume in kunte ta‘lemu enne hazel- emre (ovdje navesti konkretnu stvar zbog koje se klanja/uči istihara)hajrun li fi dini ve me‘āši ve ‘ākibeti emri (ili je rekao: ‘ādžili emri ve ādžilihi)fakdurhu li summe jessirhu li summe barik li fīhi. Allahumme ve in kunte ta‘lemu enne hazel-emre (ovdje navesti konkretnu stvar zbog koje se klanja/uči istihara) šerrun li fi dini ve me‘āši ve ‘ākibeti emri (ili je rekao: ‘ādžili emri ve ādžilihi) fasrifhu ‘anni vasrifni ‘anhu, vakdur lijel-hajre hajsu kane, summerdini bihi.“/U prijevodu: „Gospodaru moj, molim Te da me, Svojim sveznanjem, uputiš na ono što je dobro za mene i da me, Svojom svemoću, učiniš sposobnim za to, i molim te da mi otvoriš vrata Svog obilja, jer Ti možeš a ja ne mogu, Ti znaš a ja ne znam i Ti si Poznavalac svih tajni. Gospodaru moj, ako znaš da je ova stvar (ovdje spomenuti konretnu stvar) dobra za moju vjeru, život i moju budućnost (ili je rekao: moju sadašnjost i budućnost), odredi da se ona desi, pomozi mi i podari mi bereket u njoj. Gospodaru moj, ako znaš da bi ova stvar mogla biti štetna za moju vjeru, život i moju budućnost (ili je rekao: moju sadašnjost i budućnost), udalji je od mene i mene udalji od nje, odredi mi dobro u čemu god da je i učine me zadovoljnim sa onim što si odredio.“ (Buharija, 1166)

Način klanjanja istihare-namaza

1. Uzeti abdest, kao za svaki drugi namaz.

2. Učiniti nijjet za istiharu-namaz (u srcu).

NASTAVI ČITATI NA SLEDECOJ STRANI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*