Istihara nije namaz želja, nego namaz u kojem tražimo od Allaha da nas uputi na ono što je najbolje za nas

Istihara u jezičkom smislu znači traženje za sebe onoga što je dobro. Kaže se istehirillahe jehir leke, traži od Allaha, On će za tebe odabrati ono što je dobro.

Šta je istihara-namaz?

Istihara u jezičkom smislu znači traženje za sebe onoga što je dobro. Kaže se istehirillahe jehir leke, traži od Allaha, On će za tebe odabrati ono što je dobro.

U terminološkom smislu istihara je namaz i dova kojom, od Allaha, dželle šanuhu, tražimo/molimo da nas uputi na ono što je kod Njega dobro i preče. Rekao je Ibn Hadžer: „Istihara je traženje bolje od dvije stvari, kada moramo birati između njih.“ (Fethul-Bari šerh sahihil-Buhari)

Šerijatsko-pravni status istihare

Postoji puna saglasnost među učenjacima da je istihara sunnet (pohvalan čin). Svoj stav temelje na hadisu kojeg je zabilježio Buharija od Džabira, radijallahu anhu, a u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio: „Allahumme inni estehiruke …“

Kada je propisano klanjati/učiti istiharu?

NASTAVI ČITATI NA SLEDECOJ STRANI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*