Lohmann Brown

25/01/2021 Kokosinjac 0

Lohmann Brown rekorder u proizvodnji jaja Lohmann Brown jedna od najpoznatijih i najraširenijih pilećih pasmina svijeta i rezultat su dugog rada njemačkih uzgajivača. Ova pasmina koke nosilje […]