Puran

26/01/2021 Kokosinjac 0

Puran (Meleagris) je jedini rod potporodice Meleagridinae, porodica fazanki Obilježja To su velike ptice, veće od svih drugih vrsta reda kokoški u koji su svrstane. Odrasli mužjaci uspravni dosežu visinu […]