Vijandote

26/01/2021 Kokosinjac 0

VIANDOTA RASA NIJE SAMO ORJENTISANA NA POMENUTA SVOJSTVA VEC JE USMERENA I NA LEPOTU. PALETA BOJA OVE RASE JE JEDNO BOGATSTVO JER PREKO 30 BOJA […]

Puran

26/01/2021 Kokosinjac 0

Puran (Meleagris) je jedini rod potporodice Meleagridinae, porodica fazanki Obilježja To su velike ptice, veće od svih drugih vrsta reda kokoški u koji su svrstane. Odrasli mužjaci uspravni dosežu visinu […]

Tehnologija inkubiranja

26/01/2021 Kokosinjac 0

Pravilno inkubiranje jaja, odnosno tehnologija inkubiranja, je jedan od važnih faktora za obezbeđenje kvalitetnog priplodnog podmladka živine. Zbog toga je važno da se neprestalno kontrolišu […]

Lohmann Brown

25/01/2021 Kokosinjac 0

Lohmann Brown rekorder u proizvodnji jaja Lohmann Brown jedna od najpoznatijih i najraširenijih pilećih pasmina svijeta i rezultat su dugog rada njemačkih uzgajivača. Ova pasmina koke nosilje […]